Η δερματομυΐτιδα του σκύλου: Αναφορά σε ένα κλινικό περιστατικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η δερματομυΐτιδα του σκύλου: Αναφορά σε ένα κλινικό περιστατικό (EL)
Canine dermatomyositis: A case report (EN)

PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E. I.
KONTOS (Β. Ι. ΚΟΝΤΟΣ), V. I.
TONTIS (Δ. ΤΟΝΤΗΣ), D.

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα περιστατικό δερματομυΐτιδας σε σκύλοφυλής German shepherd μιγάς. Το ζώο παρουσίαζε δερματικές αλλοιώσεις στα πτερύγια των αυτιών,στα άκρα, στο πρόσωπο και στην ουρά, με δυσκολία στη μάσηση και ατροφία των κροταφιτών και μασητήρων μυών. Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος χαρακτηρίζονταν από κενοτοπιώδη εκφύλιση των βασικών κυττάρων, αγγειίτιδα και χοριοεπιδερμικά ρήγματα, ενώ εκείνες των μασητήρων μυών από φλεγμονή, φαγοκυττάρωση και κατακερματισμό των μυϊκών ινών. Η χορήγηση βιταμίνης Ε και πεντοξυφυλλίνης δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. (EL)
This article describes a case of canine dermatomyositis in a German shepherd cross. The dog exhibited skin lesions on the ear pinnae, legs, face and the tail, along with mastication difficulty and atrophy of the temporal and masticatory muscles. Histopathological lesions of the skin were characterized by vacuolar degeneration of basal cells, dermoepidermal clefts and vasculitis, while the respective lesions of masticatory muscles by inflammation, phagocytosis and disruption of muscle fibers. Vitamin E and pentoxyphylline administration was unsuccessful. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δερματομυΐτιδα (EL)
σκύλος (EL)
dermatomyositis (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2017-11-30


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 56 Αρ. 4 (2005); 358-364 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 56 No. 4 (2005); 358-364 (EN)

Copyright (c) 2017 E. I. PAPADOGIANNAKIS, V. I. KONTOS, D. TONTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.