Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Δυο περιπτώσεις freemartin σε αμνάδες φυλής Lacaune (EL)
Two cases of freemartinism in Lacaune ewes (EN)

VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ), E.
PARASKEVAKOU (Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ), E.
SABATAKOU (Ο. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ), O.
XYLOURI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ), E.
MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ), J.
AJOUTANTI (Α. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ), A.

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η μακροσκοπική ανατομική του γεννητικού συστήματος, η ιστολογική εξέταση των γονάδων, η φυλετική συμπεριφορά και ο καρυότυπος δυο αμνάδων φυλής Lacaune με σύνδρομο freemartin. Οι αμνάδες είχαν εξωτερική εμφάνιση κριού, ενώ τα εξωτερικά γεννητικά όργανα ήταν θήλεος και η κλειτορίδα ήταν υπερμεγέθης. Οι γονάδες ήταν όρχεις. Στην περίπτωση της αμνάδας Noi, οι όρχεις ήταν υποπλαστικοί, δύσκολα ψηλαφητοί στη βουβωνική χώρα, ενώ στην αμνάδα Νο2 ήταν σχεδόν ατροφικοί. Υπήρχαν σπερματικοί πόροι, οι οποίοιστην περίπτωση της αμνάδας Νο2 ενώνονταν. Η αμνάδα Noi είχε κυστεοειδείς και βολβουρηθραίους αδένες, ενώ στη Νο2 οι κυστεοειδείς αδένες απουσίαζαν. Η αμνάδα Noi είχε γεννητική συμπεριφοράάρρενος, ενώ η Νο2 ουδέτερη. Η ιστολογική εξέταση των γονάδων της αμνάδας Noi έδειξε άφθονη ανάπτυξη αγγειοσυνδετικου ιστού εντός του οποίου παρατηρήθηκαν λίγες νησίδες σπερματικών σωληναρίων. Ο αυλός των σπερματικών σωληναρίων, σε κάποιες θέσεις, επενδυόταν από δυο σειρές αώρων σπερμογονίων κυττάρων, ενώ σε άλλες θέσεις τα σπερματικά σωληνάρια είχαν παχιά βασική μεμβράνη και ο αυλός τους επενδυόταν απόκύτταρα Sertoli. Οι γονάδες της αμνάδας Νο2 παρουσίαζαν μεγάλη ίνωση. Η καρυοτυπική έρευνα έδειξε ότι και οι δυο προβατίνες εμφάνιζαν χιμαιρισμό (54,ΧΧ/ΧΥ) των φυλετικών τους χρωματοσωμάτων. Η συμμετοχή των ΧΥ κυττάρων στις αμνάδες Noi καιΝο2 ήταν 63% και 61%, αντίστοιχα, ενώ των κυττάρων XX στις αμνάδες Noi και Νο2 ήταν το υπόλοιπο 37% και 39%, αντίστοιχα. (EL)
In this study the anatomy of the genital system, the histology of gonads, the reproductive behavior and the chromosome examinations of two freemartin Lacaune ewes were described. The appearance of these ewes resembled that of a ram, but their external genitalia were female with an enlarged clitoris. The gonads were small testicles located subcutaneously in the prepubic region. In the case of the ewel the testicles were palpated with difficulty, while in ewe 2 they were almost atrophic. In both cases there were epididymides, but in ewe 2 the ends of vasa differentia were joined. In ewel there were vesicular and bulbo-urethral glands. In ewe 2 the vesicular glands were absent. The ewel had male sexual behavior, but the ewe 2 had a neutral one. The histological examination of the gonads of ewe 1 showed excessive development of the vassoconnective tissue, where a small number of seminiferous tubules and Sertoli cells were also visible. The gonads of ewe 2 showed excessive fibrosis. The results of chromosome examination showed chimaerism (54,XX/XY) in both cases. The XY cells were 63% and 61% for the ewes 1 and 2, respectively. The rest cells 37% and 39% were respectively XX ones. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Freemartin (EL)
πρόβατο (EL)
Lacaune (EL)
freemartin (EN)
ewe (EN)
Lacaune (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 55 Αρ. 4 (2004); 299-308 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 55 No. 4 (2004); 299-308 (EN)

Copyright (c) 2017 J. MENEGATOS, E. XYLOURI, A. AJOUTANTI, O. SABATAKOU, E. PARASKEVAKOU, E. VAINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.