Περιστατικό υπερπλαστικής περιοστικής πολυαρθρίτιδας σε γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Περιστατικό υπερπλαστικής περιοστικής πολυαρθρίτιδας σε γάτα (EL)
A case of periosteal proliferative polyarthritis in a cat (EN)

KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
KARAYANNOPOULOU (Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ), M.
FYTIANOU (Α. ΦΥΤΙΑΝΟΥ), A.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. .ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M. N.
KAZAKOS (Γ. ΚΑΖΑΚΟΣ), G.

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα περιστατικό υπερπλαστικης περιοστικης παλυαρθρίτιδας σε θηλυκή γάτα φυλής Σιάμ και ηλικίας 11 χρόνων, που προσκομίστηκε στη Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., με ιστορικό έντονης χωλότητας στο αριστερό πρόσθιο άκρο, διάρκειας 6 μηνών. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε άλγος, διόγκωση και περιορισμός της κινητικότητας του αριστερού αγκώνα. Η έντονου βαθμού περιαρθρική-περιοστική ανάπτυξη νεόδμητου οστίτη ιστού ήταν το κύριο ακτινολογικό εύρημα. Στο ζώο δε διαπιστώθηκαν άλλα κλινικά ή εργαστηριακά (αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος) ευρήματα και οι ορολογικές εξετάσεις για FeLV και FIV ήταν αρνητικές. Στην εξέταση του αρθρικού υγρού, που ήταν βακτηριδιολογικώς στείρο, διαπιστώθηκαν πολυάριθμα λεμφοκύτταρα και πλασμοκυτταρα. Η πρεδνιζολόνη, που χορηγήθηκε αρχικά σε αντιφλεγμονώδη δόση για δυο εβδομάδες, βελτίωσε τα συμπτώματα, που όμως επανεμφανίστηκαν στο δεξιό πρόσθιο άκρο δυο περίπου μήνες μετά το τέλος της θεραπείας. Η ακτινολογική εξέταση έδειξε την παρουσία παρόμοιων αλλοιώσεων και στο δεξιό αγκώνα, ενώ στον αριστερό είχε εγκατασταθεί αγκύλωση. Η επαναχορήγηση της πρεδνιζολόνης, σε ανοσοκαταοταλτικό όμως δοσολογικό σχήμα, δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα και για το λόγο αυτό στο θεραπευτικό σχήμα προστέθηκε η αζαθειοπρίνη (1 mg/kg ΣΒ, κάθε 48 ώρες) που συνεχίστηκε για 5 μήνες. Η παροδική εμφάνιση ήπιας λευκοπενίας, ένα μήνα μετά την έναρξη της χορήγησης της αζαθειοπρίνης, που υποχώρησε με την κατά 2 5% μείωση της δοσολογίας της, ήταν η μοναδική παρενέργεια της θεραπευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας, ακτινολογικά διαπιστώθηκε αναστολή και στη συνέχεια υποχώρηση των αλλοιώσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση της γάτας με μικρά και διστακτικά βήματα, παρά την εγκατάσταση αγκύλωσης και στις δυο αρθρώσεις. Η νόσος δεν παρουσίασε καμία υποτροπή ένα χρόνο μετά το τέλος της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. (EL)
In this paper a case of periosteal proliferative polyarthritis in an 11-year old, female Siamese cat, that was admitted to the Surgery Clinic of the Veterinary School, A.U.Th., with a 6-month history of non-weight bearing lameness of the left thoracic limb, is described. At physical examination, restricted range of motion of the left elbow joint, local swelling and pain were detected. In the radiological examination of the affected joint the main finding was a periarticular extensive and irregular periosteal new bone formation. The results of the complete blood count and routine serum biochemistry were within normal limits and the cat was serologically negative for FeLV and FIV. Synovial fluid examination showed a lymphoplasmacytic pleocytosis, while the bacterial culture was negative. Prednisolone given at an anti-inflammatory dose for two consecutive weeks resulted in a marked improvement of the clinical sings. However, two months after the end of the treatment lameness reappeared, but this time in the contralateral thoracic limb, due to the involvement of the same joint. Radiology revealed the same type of lesions in the right elbow joint, whereas the left became ankylosed. Again, prednisolone, given at an immunosuppressive dose for two weeks, did not improve but fairly the clinical condition of the animal and the radiological changes as well. For this reason azathioprine at the dose of 1 mg/kg BW, every 48 hours, was added to therapy that lasted for 5 months. Transient mild leukopenia, that resolved after decreasing the dose of azathioprine by 25%, was the only adverse side effect noticed. At the end of the treatment, regression of the radiographical lesions in both elbows enabled the cat to walk with a stilted gait, despite the development of joint ankylosis bilaterally. The disease was kept in remission during the 12-month follow up period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Υπερπλαστική περιοστική πολυαρθρίτιδα (EL)
γάτα (EL)
Periosteal proliferative polyarthritis (EN)
cat (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 55 Αρ. 1 (2004); 46-54 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 55 No. 1 (2004); 46-54 (EN)

Copyright (c) 2017 M. KARAYANNOPOULOU, Z. S. POLIZOPOULOU, A. F. KOUTINAS, M. N. PATSIKAS, G. KAZAKOS, A. FYTIANOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.