Χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής κερατίτιδας της γάτας με κερατεκτομή και χρήση βιολογικού αλλομοσχεύματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής κερατίτιδας της γάτας με κερατεκτομή και χρήση βιολογικού αλλομοσχεύματος (EL)
Use of biocompatible xenograft for the surgical treatment of feline corneal sequestrum after lamellar keratectomy (EN)

LIAPIS (Ι. Κ. ΛΙΑΠΗΣ), C. I.

Μία γάτα περσικής φυλής παραπέμφθηκε στην κλινική, διότι τους τρεις τελευταίους μήνες παρουσίαζε μία σκουρόχρωμη αλλοίωση στον κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού που συνοδευόταν από δακρύρροια και βλεφαρόσπασμο. Τέθηκε η διάγνωση της νεκρωτικής κερατίτιδας και λόγω της μορφής, της έντασης και της διάρκειας των συμπτωμάτων αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου. Εφαρμόστηκε η τεχνική της στρωματικής κερατεκτομής και τοποθέτησης ελευθέρου βιολογικού αλλομοσχευματος παρασκευασμένου από την υποβλεννογόνια στοιβάδα λεπτού εντέρου χοίρου. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητικό και σε συμφωνία με ανάλογες βιβλιογραφικές αναφορές, κατά τις οποίες η χρήση του συγκεκριμένου υλικού ως μόσχευμα στον κερατοειδή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. (EL)
A Persian cat was referred to our clinic for evaluation of a black plaque located on the cornea of the right eye noticed by the owner three months prior to presentation. Reported clinical signs included ocular discomfort with blepharospasm and epiphora.The diagnosis of corneal sequestrum was made. Due to morphology, chronicity and severity of the symptoms, the cat was treated surgically with lamellar keratectomy followed by covering of the defect with a porcine small intestine derived xenograft. The excellent result was in accordance with the previously reported cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κερατίτις (EL)
Γάτα (EL)
κερατεκτομή (EL)
keratectomy (EN)
corneal (EN)
sequestrum (EN)
Feline (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 55 Αρ. 1 (2004); 55-62 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 55 No. 1 (2004); 55-62 (EN)

Copyright (c) 2017 C. I. LIAPIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.