Μελέτη δυο περιπτώσεων ακάρδιων άμορφων (Holocardius Amorphous totalis) τεράτων οε βοοειδή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μελέτη δυο περιπτώσεων ακάρδιων άμορφων (Holocardius Amorphous totalis) τεράτων οε βοοειδή (EL)
Two cases of bovine holoacardius amorphus monsters (EN)

VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ), E.
AMIRIDIS (Γ. Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), G. S.
POURLIS (Α. ΠΟΥΡΛΗΣ), A. F.

Παρουσιάζονται δυο σπάνιες περιπτώσεις ακάρδιων άμορφων τεράτων βοοειδών (Holoacardius Amorphus Totalis), καθένα από τα οποία αποτελούσε προϊόν δίδυμης κυοφορίας με φυσιολογικό το δεύτερο νεογέννητο. Τα τέρατα εξετάσθηκαν μακροσκοπικά, ακτινογραφικά και ιστολογικά, ενώ πραγματοποιήθηκε καρυοτυπικη εξέταση στο ένα από τα φυσιολογικά δίδυμα νεογέννητα. Αμφότερα τα τέρατα περιβάλλονταν από δέρμα, ενώ η εσωτερική τους μάζα, η οποία δεν περιείχε σκελετικά στοιχεία ήταν ιστολογικά ομοιογενής. Το ένα ήταν παρόμοιο σε διαστάσεις με αυτά που έχουν ήδη περιγραφεί, ενώ το άλλο είναι το μικρότερο (βάρος 21.3 gr) απ' όσα έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Και στις δυο περιπτώσεις, δυο ημέρες μετά τη γέννηση τους, στις ωοθήκες των μητέρων τους βρέθηκαν δυο ωχρά σωμάτια. Συζητούνται τα πιθανά αίτια, αλλά και οι πλέον πιθανοί μηχανισμοί σχηματισμού των δυο τεράτων. (EL)
Two rare cases of holoacardius amorphus totalis monsters are reported herewith. The monsters were examined macroscopically, radiographically and histologically, whereas karyotyping was performed in one normal twin. Both monsters were covered with normal skin and hair, while histological examinations revealed a homogenous parenchyma. The first monster was congener to those previously reported, while the second is the smallest case (weight 21.3 gr) reported to date. In both cases, two days after calving, two corpora, lutea were found on the ovaries of the dams. The aetiology as well as the mechanisms of teratogenesis are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ακάρδιο τέρα (EL)
Βοοειδή (EL)
τερατογένεση (EL)
Cattle (EN)
holoacardius amorphous (EN)
congenital malformations. (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 55 Αρ. 2 (2004); 120-124 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 55 No. 2 (2004); 120-124 (EN)

Copyright (c) 2017 A. F. POURLIS, G. S. AMIRIDIS, E. VAINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.