Περίπτωση μονόπλευρης υποπλασίας και ατρησίας δεξιού κέρατος μήτρας συός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Περίπτωση μονόπλευρης υποπλασίας και ατρησίας δεξιού κέρατος μήτρας συός (EL)
Case of unilateral hypoplasia and atresia of the right uterine horn of a gilt (EN)

XYLOURI-FRAGIADAKI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), E.
SABATAKOU (Ο. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ), O.
MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ), J.

Περιγράφεται περίπτωση ετερόπλευρης υποπλασίας και ατρησίας κέρατος μήτρας νεαρής συός αναπαραγωγής, ηλικίας 19 μηνών. Στη συν εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση στον τρίτο της οίστρο, η οποία υπήρξε ανεπιτυχής. Ακολούθησαν εννέα συνολικά τεχνητές σπερματεγχύσεις με το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα. Η συς οδηγήθηκε τελικά στο σφαγείο όπου κατά τη νεκροψία βρέθηκε ότι το δεξιό κέρας εμφάνιζε ατρησία στο όριο του με το σώμα της μήτρας και το μήκος του ήταν σχεδόν το ήμισυ του μήκους του αριστερού (110 cm vs. 190 cm). Αμφότερα τα κέρατα έφεραν διάχυτες και περιγεγραμμένες κύστεις. Το υποπλαστικό κέρας περιείχε 150 ml υγρού. Ιστολογικά το ενδομήτριο ήταν ανενεργό και παρουσίαζε σε μεγάλη έκταση θηλώδη διαμόρφωση. Πιστεύεται ότι η παραγωγή PGF2a από το υποπλαστικό και με ατρησία κέρας διέκοπτε την εγκυμοσύνη του φυσιολογικού κέρατος. (EL)
A case of unilateral hypoplasia and atresia of the uterus horn was described in 19 months old gilt. After repeated returns and 9, in total, unsuccessful artificial inseminations, during and after the third oestrus, the gilt was slaughtered and the right horn of the uterus was found to be "blind" at the level of its borders with the uterus body. It contained 150ml of fluid and was about half the length of the left horn (110cm vs. 190cm). Diffused and welloutlined cysts were observed in both horns of the uterus. Histological examination revealed in the endometrium, edema with abundant loose cellular stroma that surrounded numerous hypoplastic glands and hyperaemic blood vessels with thick walls. It is suggested that the production of PGF2a by the hypoplastic and "blind" horn of the uterus interrupted the pregnancy in the left horn. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κέρας μήτρας (EL)
ατρησία (EL)
μονόπλευρη υποπλασία (EL)
συς. (EL)
atresia (EN)
unilateral hypoplasia (EN)
Gilt (EN)
uterine horn. (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 54 Αρ. 1 (2003); 57-62 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 54 No. 1 (2003); 57-62 (EN)

Copyright (c) 2017 E. XYLOURI-FRAGIADAKI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), J. MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ), O. SABATAKOU (Ο. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.