Ποικοιλομορφία στην ακτινολογική απεικόνιση αδενοκαρκινώματος των ρινικών κοιλοτήτων με το πέρασμα του χρόνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ποικοιλομορφία στην ακτινολογική απεικόνιση αδενοκαρκινώματος των ρινικών κοιλοτήτων με το πέρασμα του χρόνου (EL)
Variations in the radiographic appearance of a nasal adenocarcinoma over time (EN)

BROCKMAN, D.
DOBSON, J.
LAMB, C. R.
MANTIS (Π.Σ. ΜΑΝΤΗΣ), P. S.
GREGORY, S. P.

Σκύλος εννέα χρονών, αρσενικός, μιγάς, προσκομίσθηκε με επίσταξη από το δεξιό ρουθούνι, δεξιά επιφορά και αυξημένο εισπνευστικό και εκπνευστικό συριγμό από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Οι αρχικές ακτινογραφίες των ρινικών κοιλοτήτων εμφάνισαν αλλοιώσεις τυπικές πρωτογενούς ρινικής νεοπλασίας, ωστόσο, η βιοψία που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν διαγνωστική. Ακτινογραφίες που πραγματοποιήθηκαν ένα και δυο μήνες αργότερα, όταν το ζώο δεν εμφάνιζε κλινικά σημεία, εμφάνισαν ακτινογραφικά ευρήματα τυπικά διαβρωτικής ρινίτιδας. Τα κλινικά σημεία επανεμφανίστηκαν τρεις μήνες αργότερα και τα ακτινογραφικά σημεία ήταν και πάλι τυπικά προχωρημένης πρωτογενούς ρινικής νεοπλασίας. Η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε ρινικό αδενοκαρκίνωμα. Η κυρία αιτία αυτής της ασυνήθιστης εναλλαγής των ακτινογραφικών ευρημάτων θεωρείται ότι είναι η για μερικό χρονικό διάστημα εξαφάνιση της ρινικής μάζας, πιθανώς επειδή αποκολλήθηκε και καταπόθηκε από το ζώο. (EL)
A 9 year old, neutered male, mixed breed dog had epistaxis from the right nostril, right epiphora and marked upper respiratory noise. Initial radiographs revealed lesions typical of primary nasal neoplasia, but the biopsy was non-diagnostic. Subsequent radiographs, obtained one and two months later when the dog did not show any clinical signs, revealed radiographic signs typical of destructive rhinitis. Clinical signs recurred three months later and radiographic signs were again typical of advanced primary nasal neoplasia. Nasal adenocarcinoma was confirmed histopathologically. The principal reason for this unusual sequence of the radiographic findings is considered to be the temporary disappearance of a nasal mass, possibly because it became dislodged and was swallowed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αδενοκαρκίνωμα (EL)
ακτινολογία (EL)
ρινικές κοιλότητες (EL)
Ασπεργίλλωση (EL)
Σκύλος (EL)
νεοπλασία (EL)
διαβρωτική ρινίτιδα (EL)
nasal cavities (EN)
destructive rhinitis (EN)
radiology (EN)
Aspergillosis (EN)
adenocarcinoma. (EN)
Dog (EN)
neoplasia (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 54 Αρ. 2 (2003); 140-145 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 54 No. 2 (2003); 140-145 (EN)

Copyright (c) 2017 C. R. LAMB, S. P. GREGORY, D. BROCKMAN, P. S. MANTIS, J. DOBSON (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.