Σχέση μεταξύ συγκέντρωσης σεληνίου στο αίμα και συγκέντρωσης σεληνίου στο ήπαρ των βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχέση μεταξύ συγκέντρωσης σεληνίου στο αίμα και συγκέντρωσης σεληνίου στο ήπαρ των βοοειδών (EL)
Relationship between selenium concentration in blood and liver of cattle. (EN)

ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.

Η έρευνα αυτή είχε σκοπό τη διερεύνηση της σχέσηςμεταξύ της συγκέντρωσης σεληνίου στο ολικό αίμα και της συγκέντρωσης του στοιχείου αυτού στο ήπαρ των βοοειδών. Για την έρευνα ελήφθησαν δείγματα αίματος και ήπατος από 205 βοοειδή, που προσκομίζονταν σε διάφορα σφαγεία, για σφαγή. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση της συγκέντρωσης σεληνίου στο ολικό αίμα των βοοειδών (Χ) και της συγκέντρωσης του στοιχείου στο ήπαρ (Υ). Η σχετική εξίσωση παλινδρόμησης που βρέθηκε στην έρευνα αυτή ήταν: Υ=0,194+3,951 (±0,265***) Χ (0,009 pg/ml < Χ < 0,219 μg/ml, 0,110 pg/gH.O. <Υ< 1,512 Fg/gH.O.)(r2=0,523,***P<0,001,n=205). (EL)
The objective of this study was to investigate the relationship between total blood selenium concentration and liver tissue selenium concentration in cattle. Blood and liver samples were collected from 205 individuals brought to slaughter houses. The results had shown that there is a linear correlation between the concentration of selenium in total blood of cattle (X) and its concentration in the liver (Y). The linear regression equation was: Y=0.194+3.951± (0.265***) X (0.009 pg/ml < X < 0.219 pg/ml, 0.110 μg/g DM < Y < 1.512 μg/g DM) (r2=0.523, ***P<0.001, n=205). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βοοειδή (EL)
αίμα (EL)
ήπαρ (EL)
σελήνιο (EL)
selenium (EN)
liver (EN)
cattle (EN)
blood (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 272-274 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 272-274 (EN)

Copyright (c) 2018 G CHRISTODOULOPOULOS, N ROUBIES, H KARATZIAS, A PAPASTERIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.