Ενδοπαράσιτα του Ελληνικού βουβάλου (Bubalus bubalis) στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ενδοπαράσιτα του Ελληνικού βουβάλου (Bubalus bubalis) στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας (EL)
Presence of endoparasites in the Greek buffalo (Bubalus bubalis) from Northern Greece (EN)

PAPAZAHARIADOU, M.
BAMPIDIS, V. A.
PAPADOPOULOS, E.
CHLIOUNAKIS, S.
FOUNTA, A.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της παρουσίας παρασίτων σε δείγματα κοπράνων βουβάλων, της φυλής του Ελληνικού βουβάλου (Bubalus bubalis), που εκτρέφονται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2014, εξετάσθηκαν δείγματα κοπράνων από 110 βουβάλους της φυλής του Ελληνικού βουβάλου (Bubalus bubalis), από 9 εκτροφές που βρίσκονται σε αγροτικούς οικισμούς περιμετρικά της λίμνης Κερκίνης, με σκοπό την ανεύρεση αναπαραγωγικών στοιχείων παρασίτων (αυγών, προνυμφών, κύστεων και ωοκύστεων). Κατά την εξέταση των 110 δειγμάτων κοπράνων, τα 102 (92,73%) βρέθηκαν μολυσμένα με αναπαραγωγικά στοιχεία παρασίτων. Συγκεκριμένα, τα παράσιτα που βρέθηκαν ήταν: Eimeria spp. (40%), Entamoeba bovis (16,36%), Paramphistomum cervi (10%), Fasciola hepatica (16,36%), Dicrocoelium dendriticum (28,18%), Moniezia benedeni (27,27%), Toxocara vitulorum (11,82%), Στρογγυλοειδή (γαστρεντερικά νηματώδη) (31,82%) και πνευμονικά παράσιτα (28,18%). Στην παρούσα έρευνα γίνεται η πρώτη αναφορά της ανεύρεσης πνευμονικών παρασίτων στους βουβάλους, στην Ελλάδα. (EL)
This study was conducted in order to determine the presence of parasitic infections of the Greek buffalo (Bubalus bubalis) in the Prefecture of Serres, Northern Greece. During the period from February to October 2014, faecal samples from 110 buffaloes of the Greek buffalo breed (Bubalus bubalis), from 9 farms located in proximity to Lake Kerkini, in the Prefecture of Serres, Northern Greece, were examined, in order to find reproductive elements of parasites. Out of 110 faecal samples examined, 102 (92.73%) were found infected with reproductive elements (eggs, larvae, cysts and oocysts) of parasites. Specifically, the parasites found were: Eimeria spp. (40%), Entamoeba bovis (16.36%), Paramphistomum cervi (10%), Fasciola hepatica (16.36%), Dicrocoelium dendriticum (28.18%), Moniezia benedeni (27.27%), Toxocara vitulorum (11.82%), Strongylida (gastrointestinal nematodes) (31.82%) and lungworms (28.18%). The present study appears to be the first report of the detection of lungworms in buffaloes, in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παράσιτα (EL)
Βόρειος Ελλάδα (EL)
Ελληνικός βούβαλος (EL)
parasites (EN)
Greek buffalo (EN)
Northern Greece (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-07-18


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 69 Αρ. 2 (2018); 999-1003 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 69 No. 2 (2018); 999-1003 (EN)

Copyright (c) 2018 A. FOUNTA, E. PAPADOPOULOS, S. CHLIOUNAKIS, V.A. BAMPIDIS, M. PAPAZAHARIADOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.