Προσδιορισμός L-λυσίνης σε ζωοτροφές χρησιμοποιώντας μικροβιολογικό πλάκας μικροτιτλοδότησηςπροσδιορισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Προσδιορισμός L-λυσίνης σε ζωοτροφές χρησιμοποιώντας μικροβιολογικό πλάκας μικροτιτλοδότησηςπροσδιορισμό (EL)
L-lysine determination in animal feed using microbiological microtiter plate assay (EN)

JAJIĆ, I.
MIHALJEV, Ž.
KRSTOVIĆ, S.
JAKŠIĆ, S.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
Chromatographic methods are most commonly used for the analysis of amino acids; however, there is growing need for faster, simpler and more price-effective assays. In this paper, the applicability of a rapid microbiological assay for quantification of the total content of L-lysine in feed samples was evaluated. The assay relies on the dependency of bacterial growth of Pediococcus acidilactici on the presence of L-lysine. Microbiological microtiter plate assay method for the quantitative determination of total (added and natural) L-lysine in feed samples has been verified, and parameters such as accuracy, precision, limit of detection, and limit of determination were evaluated. Results of total L-lysine determination in different feed samples have been compared with results of validated HPLC method. The microbiological microtiter plate assay method can be employed as a qualitative and quantification method for total L-lysine determination with detection and determination limit of 0.040 % and 0.085 %, respectively. However, further research on the influence of sample matrix on the determination of low lysine levels is required. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ζωοτροφές (EL)
μικροβιολογική τεχνική (EL)
L-λυσίνη (EL)
προσδιορισμός (EL)
HPLC (EL)
feed (EN)
L-lysine (EN)
determination (EN)
microbiological assay (EN)
HPLC (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-10-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 69 Αρ. 3 (2018); 1094-1100 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 69 No. 3 (2018); 1094-1100 (EN)

Copyright (c) 2018 S. JAKŠIĆ, I. JAJIĆ, S. KRSTOVIĆ, Ž. MIHALJEV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.