Νόσος των σησαμοειδών στον σκύλο. Αναφορά σε δύο κλινικά περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Νόσος των σησαμοειδών στον σκύλο. Αναφορά σε δύο κλινικά περιστατικά (EL)
Sesamoid disease in two dogs (EN)

KRYSTALLI, N.
PRASSINOS, N. N.
KAZAKOS, G.
KTORIS, M.
KARKANIS, A. F.
ANTONOPOULOS, K.

Δύο νεαροί σκύλοι, φυλής Rottweiler και Épagneul Breton προσκομίστηκαν με χρόνια χωλότητα σε πρόσθιο άκρο. Η κλινική εξέταση επιβεβαίωσε την ήπια χωλότητα και αποκάλυψε άλγος στην ψηλάφηση της παλαμιαίας επιφάνειας του 5ου μετακαρπίου. Διενεργήθηκε ακτινολογικός έλεγχος και διαπιστώθηκε κάταγμα του 7ου σησαμοειδούς της 5ης μετακαρπιαιοφαλλαγικής άρθρωσης. Με βάση τα παραπάνω τέθηκε η διάγνωση της νόσου των σησαμοειδών. Σε αμφότερα τα περιστατικά είχε προηγηθεί ανεπιτυχής συντηρητική αγωγή, η οποία περιελάμβανε τον περιορισμό της κινητικότητας του ζώου και την ολιγοήμερη χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Ως εκ τούτου εφαρμόστηκε χειρουργική θεραπεία με αφαίρεση του προσβεβλημένου σησαμοειδούς. Η έκβαση της χειρουργικής επέμβασης ήταν καλή και για 1 χρόνο μετεγχειρητικά η χωλότητα δεν είχε επανεμφανιστεί. (EL)
Two young dogs, a Rottweiler and an Épagneul Breton, presented with chronic forelimb lameness. Orthopaedic examination confirmed the mild lameness and revealed pain on deep palpation at the palmar aspect of the 5th metacarpal. Radiographic evaluation revealed fracture of the 7th metacarpophalangeal sesamoid at the 5th metacarpophalangeal joint. Based on these findings, diagnosis of sesamoid disease was achieved. Both cases had been treated conservatively with restricted activity and anti-inflammatory drugs without any success. Then, resection of the affected sesamoid was performed. The outcome was good and the dogs were free of lameness 1 year post-operatively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νόσος σησαμοειδών (EL)
μετακαρπιαιοφαλαγγική άρθρωση (EL)
σκύλος (EL)
metacarpophalangeal joint (EN)
sesamoid disease (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-10-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 69 Αρ. 3 (2018); 1148-1154 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 69 No. 3 (2018); 1148-1154 (EN)

Copyright (c) 2018 A.F. KARKANIS, N.N. PRASSINOS, G. KAZAKOS, M. KTORIS, K. ANTONOPOULOS, N. KRYSTALLI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.