Σ. ΜΙΧΑΗΛ: «Συγκριτική 'Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών»: Θεσσαλονίκη 1975.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Σ. ΜΙΧΑΗΛ: «Συγκριτική 'Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών»: Θεσσαλονίκη 1975. (EL)

Καρδάσης, Ι.

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2019-12-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 27 Αρ. 2 (1976); 126-127 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 27 No. 2 (1976); 126-127 (EN)

Copyright (c) 2019 Ι. Καρδάσης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.