Βιβλιογραφία Καθηγητού G. ROSENBERGER «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ*

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Βιβλιογραφία Καθηγητού G. ROSENBERGER «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ* (EL)

ΒΛΑΧΟΣ, Κ.

No abstract (available). (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2019-12-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 28 Αρ. 1 (1977); 44-45 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 28 No. 1 (1977); 44-45 (EN)

Copyright (c) 2019 Κ. ΒΛΑΧΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.