ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΩΟΟΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ (Πρόδρομος ανακοίνωση)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΩΟΟΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ (Πρόδρομος ανακοίνωση) (EL)
Modification of the Immunization system of ewes in order to encrease the percentage of ovulation (EN)

Πολίτης, Κ.
Αυδής, Μ.
Αληφακιώτης, Θ.

Εκατό προβατίνες φυλής «Θεσσαλονίκης», μιας συνθετικής φυλής που δημιουργήθηκε στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου (Φρισλανδικό με Καραγκούνικο) χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Α, Β) με ίσο αριθμό προβατίνων από κάθε φυλή στις δύο ομάδες. Στην ομάδα Α χορηγήθηκαν δύο (2) ml συμπλόκου BSA-ανδροστενεδιόνης (εμβόλιο πολυδυμίας)υποδορίως στην αυχενική χώρα σε δύο δόσεις την 42η και 21η ημέρα προ της εισαγωγής των κριαριών στα κοπάδια. Στην ομάδα Β δεν έγινε καμιά επέμβαση και χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας. Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από 8 προβατίνες της κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε λαπαροτομή, από την 5η μέχρι την 12η ημέρα, Εκατό προβατίνες φυλής «Θεσσαλονίκης», μιας συνθετικής φυλής που δημιουργήθηκε στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου (Φρισλανδικό με Καραγκούνικο) χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Α, Β) με ίσο αριθμό προβατίνων από κάθε φυλή στις δύο ομάδες. Στην ομάδα Α χορηγήθηκαν δύο (2) ml συμπλόκου BSA-ανδροστενεδιόνης (εμβόλιο πολυδυμίας)υποδορίως στην αυχενική χώρα σε δύο δόσεις την 42η και 21η ημέρα προ της εισαγωγής των κριαριών στα κοπάδια. Στην ομάδα Β δεν έγινε καμιά επέμβαση και χρησιμοποιήθηκε σαν μάρτυρας. Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από 8 προβατίνες της κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε λαπαροτομή, από την 5η μέχρι την 12η ημέρα, (EL)
No abstract (available). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κτηνιατρική (EL)
Veterinary Medicine (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2019-12-03


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 35, No 3 (1984); 211 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 35, No 3 (1984); 211 (EN)

Copyright (c) 2019 Θ. Αληφακιώτης, Κ. Πολίτης, Μ. Αυδής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.