Η τετρακτύς ως δεκαδικό λογαριθμικό σύστημα, η υποδήλωσή της στον πλατωνικό Τίμαιο και τα άρρητα και απόρρητα ιερά όργια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ τετρακτύς ως δεκαδικό λογαριθμικό σύστημα, η υποδήλωσή της στον πλατωνικό Τίμαιο και τα άρρητα και απόρρητα ιερά όργια

Βιλτανιώτη , Ειρήνη - Φωτεινή

Επετηρίδα

Πλατωνική Φιλοσοφία
Άρρητα
Δεκαδικό λογαριθμικό σύστημα
Απόρρητα
Τίμαιος
Όργιο
Πλάτωνας
Τετρακτύς


Ελληνική γλώσσα

2004*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.