Η υπεροχή και η έλλειψη κατά τον Πορφύριον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η υπεροχή και η έλλειψη κατά τον Πορφύριον

Μαργαρίτου-Αδριανέση , Ελένη

Avec la distinction porphyrienne entre l΄être et l΄étant s΄effectue une interprétation de la notion d΄Un comme l΄Un purement Un du Parménide et comme l΄Étant (l΄Un qui est, Un=Dieu). Son discours renferme beaucoup d΄idées nouvelles sur la triade être-vie-pensée et sur l΄immanence des intelligibles: l΄intellect est ensemencé comme pouvoir et acte. L΄être est double: le premier préexiste à l΄Étant, le second est produit pour l΄Un (l΄idée de l΄Étant) comme une action ordonnatrice par sa seule existence. Il peut contenir pouvoirs et catégories fertiles. Le pur être est indivisible et impénétrable: il se multiplie comme indivisible par l΄action propre et il réfléchit les images de la véritable justice. L΄esprit contemple les mystères de la religion pourquoi il se recueille en silence. L΄âme descend du père et doit retourner à l΄Un. La dyarchie indéterminée domine sur les choses comme «scandale de schisme de la raison», mais l΄identité (l΄esprit) a dominé l΄altérité (comme une semence). L΄Un a octroyé un privilège: l΄expérience de l΄union de l΄âme avec l΄Un. La nature matérielle se soumet aux lois. La multiplicité «décrit» l΄Un; la supériorité et le manque sont autant que les êtres: les variations de l΄augmentation et de la réduction, de la solidité et de l΄amélioration de l΄âme, le changement, la privation de la liberté, la durée limitée de la forme engagée dans la matière; l΄existence réelle des autres genres; il «cassage» de la puissance; la dissonance entre l΄activité et la passivité; le monde bigarré d΄images et de sens; l΄utopie de la raison incomplète dans la perspective de la distinction entre l΄essence et l΄existence; la participation «bifendue»; l΄abstinence comme contrôle de l΄activité pratique; le dessin divin aux contours précis; les manques produisent les relations; le manque signifie séquence. L΄inclination de l΄âme exprime: (a) l΄absence de Dieu in sé; Dieu se trouve partout mais à nulle parte; (b) la nature besoigneuse; (c) la conscience d΄un sujet qui exerce sa liberté. L΄inclination ne manque pas de son objet considéré comme structure essentielle. Les êtres qui se sont unis, meurent, mais la narure partielle est immortelle.

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Νεοπλατωνισμός
Υπεροχή
Πορφύριος
Έλλειψη


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.