Παρουσίαση και αξιολόγηση τεχνολογιών επεξεργασίας & ενεργειακής αξιοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Παρουσίαση και αξιολόγηση τεχνολογιών επεξεργασίας & ενεργειακής αξιοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων

Τσαμπούρης, Κωνσταντίνος
Πατιός, Κωνσταντίνος

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παραθέσει όλους τους δυνατούς τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων και τους τρόπους που αυτές μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να έχουν, όσο αυτό είναι εφικτό, λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και με την κατάλληλη μελέτη την παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας. Και μέσα από την ανάλυση αυτή, να γίνει κατανοητό ότι «τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, είναι πρώτη ύλη», σύνθημα το οποίο πρέπει να γίνει σε όλους μας βίωμα και σκοπός. Αρχικά, θα αναφερθούμε στις εναλλακτικές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά γενικά για τα αστικά στερεά απόβλητα. Κατόπιν, θα παρουσιαστούν οι εναλλακτικές τεχνολογίες επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης των ΑΣΑ και ακολούθως θα γίνει συγκριτική αξιολόγησή τους. Στην συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με βάση την παρουσίαση και αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης των ΑΣΑ θα αναπτυχθεί μία πρόταση για τη βέλτιστη λύση της Μονάδας Επεξεργασίας & Ενεργειακής Αξιοποίησης των ΑΣΑ στα πλαίσια του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.