Τυποποίηση και συντήρηση νωπών επιτραπέζιων ροδακινών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Τυποποίηση και συντήρηση νωπών επιτραπέζιων ροδακινών

Μαντζίλας, Χρήστος

Με την παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι μέθοδοι τυποποίησης και συντήρησης των ροδάκινων αλλά και να επισημανθεί η αναγκαιότητα αυτών στη σύγχρονη εμπορία. Το ροδάκινο, ως ευπαθές προϊόν, απαιτεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με την εφαρμογή της κατάλληλης γνώσης και τεχνολογίας σε όλα τα στάδια. Στην αρχή παρουσιάζονται η κατανομή της ροδακινιάς και η καλλιέργεια αυτής. Αναφέρονται περιγραφικά οι ποικιλίες της ροδακινιάς που χρησιμοποιούνται σήμερα και αναλυτικά τα κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας. Στο κεφάλαιο της τυποποίησης αναλύονται οι κανόνες, οι αρχές, τα όρια, οι κατηγορίες και τα κριτήρια. Στην συνέχεια ακολουθεί η συσκευασία, η πρόψυξη, η μεταφορά και τα πλεονεκτήματα, το κόστος εμπορίας και οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη τυποποίηση. Στην συντήρηση των ροδάκινων, αναπτύσσονται από τις βασικές μέθοδοι και τις βασικές αρχές λειτουργίας έως και τα ανώτατα και κατώτατα όρια, τα συστήματα ασφάλειας και τις φυσιολογικές ανωμαλίες που προκύπτουν απ’ την συντήρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυποποίηση
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.