Σύστημα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων: ενεργού ιλύος = Active sludge urban waste biological cleaning systems

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύστημα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων: ενεργού ιλύος = Active sludge urban waste biological cleaning systems

Νικολαΐδης, Σταύρος

Ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων είναι η διαδικασία της μετατροπής των οργανικών στοιχείων σε ανόργανα, με τη βοήθεια αερόβιων βακτηριδίων. Πραγματοποιείται από σειρά βιολογικών αερόβιων διεργασιών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Στην παρούσα εργασία γίνεται περιγραφή τόσο των μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και της επεξεργασίας ιλύος. Αναλυτικότερα θα γίνει αναφορά στα τρία στάδια καθαρισμού υγρών αποβλήτων (1βάθμιο, 2βάθμιο, 3βάθμιο) τα οποία εκφράζουν το βαθμό καθαρότητας της τελικής απορροής. Επιπλέον θα αναφερθούν τα διάφορα είδη ιλύων και η επεξεργασία αυτών. Ειδικότερα θα γίνει περιγραφή του συστήματος επεξεργασίας ενεργού ιλύος. Το εν λόγω σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά στην Αγγλία στις αρχές του περασμένου αιώνα και έκτοτε η συνεχής εξέλιξή του οδήγησε σε αρκετές παραλλαγές του τυπικού συστήματος οι οποίες αύξησαν τις δυνατότητες εφαρμογής του. Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το 90٪ των εγκαταστάσεων ακολουθεί αυτό το σύστημα, εξυπηρετώντας περίπου 8.000.000 κατοίκους. Τέλος θα περιγραφεί, κατά περίπτωση, ο τρόπος επαναχρησιμοποιήσεως των λυμάτων αλλά και η τελική διάθεση της ιλύος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.