Μετάβαση από τη γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου στον Παγκόσμιο Οργανισμοί Εμποριού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μετάβαση από τη γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου στον Παγκόσμιο Οργανισμοί Εμποριού

Μποζινοπούλου, Ελένη

Η οικονομική επιστήμη μελετά τις δραστηριότητες που έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως μιας κοινωνικής μονάδας. Οι δραστηριότητες αυτές συνοψίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: την παραγωγή και την κατανάλωση. Η παραγωγή παρέχει τα μέσα για την κατανάλωση και η κατανάλωση ικανοποιεί τις ανάγκες των ατόμων. Στην ανάλυση και μελέτη της παραγωγής και της καταναλώσεως η οικονομική επιστήμη έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της στα ακόλουθα τρία βασικά πεδία μελέτης: στην κατανομή των παραγωγικών συντελεστών στους διάφορους κλάδους της παραγωγής, στο βαθμό απασχολήσεώς τους και στις δυνάμεις που συντελούν στην ανάπτυξή τους μέσα στο χρόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Δάση και δασοπονία
Φυσικοί πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.