Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων: χαρακτηριστικά, μέθοδοι επεξεργασίας, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων: χαρακτηριστικά, μέθοδοι επεξεργασίας, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές

Μπαλτζώης, Ηλίας
Ιωαννίδης, Θεόδωρος
Παπαθανασίου, Κωνσταντίνος

Επιχειρείται μια περιεκτική προσέγγιση του προβλήματος της διαχείρισης/επεξεργασίας των αποβλήτων (υγρών και στερεών) που παράγουν ορισμένοι εκ των κυριότερων κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων, που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα ελαιοτριβεία, οι χοιροτροφικές μονάδες, τα σφαγεία – πτηνοσφαγεία, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, οι εγκαταστάσεις εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών, οι εγκαταστάσεις ζυθοποιίας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζάχαρης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας κονσερβοποίησης φρούτων και λαχανικών και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συντήρησης βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία, για καθένα από τους παραπάνω κλάδους εξετάζονται και παρουσιάζονται η παραγωγική διαδικασία, τα χαρακτηριστικά (ποιοτικά και ποσοτικά) των παραγόμενων αποβλήτων, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι επεξεργασίας τους καθώς και οι προτεινόμενες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές πρόληψης ή/και περιορισμού της ρύπανσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα η δομή της εργασίας είναι η εξής: Στo πρώτο κεφάλαιο, το οποιο είναι εισαγωγικό γίνεται αναφορά στους κυριότερους ρυπαντικούς παράγοντες των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε ότι αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων, που αποτελεί και το αντικείμενο της εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αντιμετώπισης της ρύπανσης από υγρά απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αντιμετώπισης της ρύπανσης από στερεά απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων. Στη συνέχεια στα κεφάλαια 5 έως 13 ακολουθείται η ίδια δομή και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υγρών και στερεών αποβλήτων, η παραγωγική διαδικασία, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι επεξεργασίας τους καθώς και οι προτεινόμενες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές πρόληψης ή/και περιορισμού της ρύπανσης, ανά κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας, για καθένα από τους 9 κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων που εξετάστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.