Διέυρυνση της αναγνωρισιμότητας τουριστικών προορισμών: περίπτωση της Χερσονήσου Κασσάνδρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διέυρυνση της αναγνωρισιμότητας τουριστικών προορισμών: περίπτωση της Χερσονήσου Κασσάνδρας

Δερμιτζόγλου, Άννα

Η παρούσα εργασία αφορά, την αναγνωρισιμότητα για τη περιοχή της Κασσάνδρας. Αρχικά συστήθηκε ένα πλήρες ερωτηματολόγιο που προσπάθησε να καλύψει όλες τις πτυχές της έρευνας. Κατά βάση χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 300 ατόμων τα οποία συμπλήρωσαν, μέσα από προσωπική συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο ενώ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και αντίστοιχες συνεντεύξεις σε τουριστικά γραφεία. Απαντήσεις που δε θεωρήθηκαν αξιόπιστες, καθώς περιείχαν αντιφατικές απαντήσεις, απορρίφθηκαν ώστε το δείγμα να γίνει πιο αξιόπιστο. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου, που αποτέλεσε και τη βάση της έρευνας, πήρε περίπου 1 μήνα. Πιλοτικά δοκιμάστηκε σε ένα δείγμα 50ατόμων ώστε να εντοπισθούν οι πιθανές του αδυναμίες, να γίνουν οι αντίστοιχες βελτιώσεις/διορθώσεις καθώς και να γίνει η απαραίτητη χρονομέτρηση συμπλήρωσής του. Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη έρευνα έγινε απρόσκοπτα και ανιδιοτελώς χωρίς να έχει σκοπό να “θίξει” καμιά περιοχή της Χαλκιδικής ούτε όμως και να “ανεβάσει” άλλα μέρη ή χωριά αυτής. Τα αποτελέσματά της βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στο τυχαίο δείγμα που επιλέχτηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.