Τριαλογονομεθάνια στο πόσιμο νερό της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τριαλογονομεθάνια στο πόσιμο νερό της Αθήνας

Κυριακόπουλος, Σταύρος

Οι συγκεντρώσει ΤΑΜ που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης σε δείγματα νερού δικτύου και δεξαμενών των ΜΕΝ της ΕΥΠΑΔ βρέθηκαν πολύ χαμηλότερες από τα ευρωπαϊκά όρια των 100 ppb που ορίζεται για το πόσιμο νερό. Η παρουσία λοιπόν αυτών των παραπροϊόντων χλωρίωσης αντιστοιχεί σε συγκεντρώσεις πολύ ασφαλείς για την κατανάλωση, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αφού αφορά στην ύδρευση με πόσιμο νερό του πολυπληθούς λεκανοπεδίου Αττικής. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι οι τιμές των ΤΑΜ δεν αυξάνονται σημαντικά κατά την κυκλοφορία του νερού στο δίκτυο ύδρευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.