Κάθετη υδροπονική καλλιέργεια φράουλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Κάθετη υδροπονική καλλιέργεια φράουλας

Γαλατιανός, Θεοφύλακτος

Για την διατήρηση και την επέκταση της καλλιέργειας της φράουλας στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των δεδομένων από πρόσφατες έρευνες και πειράματα, ώστε να πετύχουμε αύξηση της απόδοσης, περιορισμό των εργατικών χεριών και την εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου στα διάφορα σταδία της καλλιέργειας και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της συγκομιδής. Έτσι θεωρείτε χρήσιμο να γίνει μια εργασία πάνω σε ένα σχετικά καινούριο τρόπο καλλιέργειας της φράουλας σε θερμοκήπιο που ονομάζεται κάθετη υδροπονική καλλιέργεια φράουλας όπου συγκέντρωσα όσο το δυνατό τα πιο χρήσιμα και ουσιώδη για τον οποιοδήποτε καλλιεργητή που θέλει να ασχοληθεί με την καλλιέργεια αυτή. Σήμερα η υδροπονία είναι μια δραστηριότητα, που συνεχώς επεκτείνεται, νέων τεχνικών ανάπτυξης των φυτών που δίνει την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων καλής ποιότητας, ακόμα και σε περιοχές όπου το έδαφος δεν είναι κατάλληλο για συμβατικές καλλιέργειες, ή όπου το νερό και άλλες συνθήκες καλλιέργειας είναι περιορισμένες.

Thesis
NonPeerReviewed

Φράουλες
Φρούτα - Συγκομιδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.