Διαγονιδιακά ζώα τεχνολογία παραγωγής τους, οφελιμότητα και χρήσεις τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαγονιδιακά ζώα τεχνολογία παραγωγής τους, οφελιμότητα και χρήσεις τους

Αλωνευτή, Ευριδίκη

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να ενημερώσει για τις βασικές έννοιες που αφορούν τα διαγονιδιακά ζώα, τις τεχνικές παραγωγής τους, τις εφαρμογές τους, καθώς επίσης τις προοπτικές και τις προσδοκίες , αλλά και τα προβλήματα και τις συνέπειες που αυτά επιφέρουν, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει τη σχετική ενημέρωση. Το ανασυνδυασμένο DNA είναι υβρίδιο μορίου που προκύπτει με τεχνικές γενετικής μηχανικής και περιλαμβάνει το γενετικό υλικό από δυο διαφορετικούς οργανισμούς, ενώ η τεχνική με την οποία προκύπτει είναι η δημιουργία μονόκλωνων άκρων, στο δίκλωνο μόριο DNA. Μια από τις εφαρμογές του είναι παραγωγή της ανασυνδυασμένης αυξητικής ορμόνης των βοοειδών. Τα διαγονιδιακά ζώα παράγονται από την ενσωμάτωση ξένου DNA στο γονιδίωμά τους. Οι τεχνικές δημιουργίας τους είναι: η μικροέγχυση DNA στον προπυρήνα γονιμοποιημένων ωαρίων, η μεταφορά γονιδίων διαμέσου εμβρυϊκών στελεχιαίων κυττάρων και η μεταφορά γονιδίων διαμέσου ρετροϊών-φορέων. Τα βασικά στάδια παραγωγής τους είναι: η επιλογή των γονιδίων για τη δημιουργία διαγονιδιακών ειδών, η απομόνωση του γονιδίου-στόχου, η κλωνοποίηση του γονιδίου, η εισαγωγή του γονιδίου στο ωάριο και η έκφραση του ενσωματωμένου γονιδίου. Κλωνοποίηση είναι η πανομοιότυπη αναπαραγωγή ενός ζωντανού οργανισμού. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι κλωνοποίησης, η αναπαραγωγική και η θεραπευτική.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφία - Ασθένειες
Ζώα - Γενετική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.