Συγκριτική μελέτη συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας σιτηρών και ψυχανθών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συγκριτική μελέτη συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας σιτηρών και ψυχανθών

Δηνόπουλος, Παντελεήμων
Συμεωνάκης, Γεώργιος
Ζηπάρας, Αστέριος

Τα χειμερινά σιτηρά μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι και σιταρόβριζα όπως επίσης και το ψυχανθές κτηνοτροφικό μπιζέλι αποτελούν σημαντικές καλλιέργειες για την χώρα μας. Η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών των ειδών αυτών στα διάφορα περιβάλλοντα της χώρας μας αποτελεί μια συνεχή και αδιάκοπη προτεραιότητα σε όλα τα βελτιωτικά προγράμματα. Η βιολογική γεωργία, σαν εναλλακτική μορφή γεωργικής παραγωγής έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο αυξανόμενου πολύπλευρου ενδιαφέροντος, το οποίο συνίσταται σε ένα σύνολο πολλών πρωτοβουλιών, που αναπτύχθηκαν παγκοσμίως από την δεκαετία του 1920. Κατασταλτικοί στόχοι για την διάδοση της βιολογικής γεωργίας είναι η ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένων σχέσεων μεταξύ εδάφους, φυτών, ζώων, ανθρώπων και βιόσφαιρας, έτσι ώστε τελικά να λαμβάνονται γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής χωρίς χημικά και το περιβάλλον να αναβαθμίζεται και να προστατεύεται. Η βιολογική γεωργία διαφέρει από την λεγόμενη συμβατική γεωργία η οποία χαρακτηρίζεται από καλλιεργητικές πρακτικές υψηλών κεφαλαίων και η οποία προϋποθέτει την εντατική χρήση καλλιεργειών, γεωργικών φαρμάκων, φυσικών πόρων και πηγών ενέργειας που τείνουν να εξαντληθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Συμβατική γεωργία
Βιολογική γεωργία
Σιτηρά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.