Επιχειρηματικός σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων κοστολόγησης, χρηματοδότησης και αξιολόγησης βιομηχανικών επενδυτικών σχεδίων για τη λήψη αποφάσεων σ΄ένα αβέβαιο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιχειρηματικός σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων κοστολόγησης, χρηματοδότησης και αξιολόγησης βιομηχανικών επενδυτικών σχεδίων για τη λήψη αποφάσεων σ΄ένα αβέβαιο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Ηλιάδης, Θεόφιλος
Πασχαλίδης, Χρήστος

Παρουσιάζεται η έννοια του κόστους και των συστατικών του για μια επιχείρηση και πως αυτό αποτυπώνεται σε διάφορες καταστάσεις που συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως επίσης και η εξέταση των πηγών χρηματοδότησης μέσω των οποίων μπορεί να αντλήσει κεφάλαια η επιχείρηση για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Επενδύσεις κεφαλαίου - Κόστος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.