Μελέτη των κυριότερων εχθρών του βαμβακιού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μελέτη των κυριότερων εχθρών του βαμβακιού στην Ελλάδα

Μαρουσάκης, Παρασκευάς

Το βαμβάκι ως γεωργικό προϊόν συνέβαλε σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και την πολιτική. Στις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή βελτίωση στην παραγωγή, στην οποία συνετέλεσαν η σύγχρονη επιστημονική καλλιέργεια και η αλματώδης εξέλιξη της εκκόκκισης και της κλωστικής. Εκτός όμως από τη μεγάλη προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά και την πρόοδο που σημειώθηκε με συνέπεια την αυξημένη παραγωγή με μικρότερο όμως κόστος, ο σοβαρός κίνδυνος για την βαμβακοπαραγωγή συνεχίζει να είναι οι εχθροί και οι ασθένειες. Η προστασία της καλλιέργειας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δύσκολο, γιατί παρεμβαίνουν πολύ παράγοντες και η αντιμετώπιση των εχθρών χρειάζεται πολλές γνώσεις και τεχνικές. Έτσι, ο άνθρωπος προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει τους τρόπους, τις μεθόδους αντιμετώπισης των εχθρών λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το κόστος παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Βαμβάκι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.