Ασθένειες, εχθροί, ζιζάνια των ζαχαρότευτλων στο Ν. Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ασθένειες, εχθροί, ζιζάνια των ζαχαρότευτλων στο Ν. Σερρών

Ματάμης, Δημήτριος

Η τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχει μια επιτυχημένη πορεία 45 χρόνων. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την καλλιέργεια αυτή, η οποία υποφέρει από ζιζάνια, εχθρούς και ασθένειες με τον έλεγχο και την κεντρική ευθύνη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης αποτελεί ένα παράδειγμα επιτυχημένης μακρόχρονης εφαρμογής συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σε μια μεγάλη καλλιέργεια. Η τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα ασκείται κάτω από ένα πλήρως ελεγχόμενο καθεστώς. Την επίβλεψη και την τεχνική υποστήριξη της καλλιέργειας σε όλες τις φάσεις την έχει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ). Η ΕΒΖ με το δίκτυο των γεωπονικών υπηρεσιών που διαθέτει δημιούργησε μια πλήρη βάση δεδομένων με στοιχεία που αναφέρονται στην κατανομή της έκτασης, στις καλλιεργητικές μεθόδους, στην φυτοπροστασία, στις εισροές (όλα τα εφόδια), στις εκροές (το κύριο προϊόν, παραπροϊόντα, υποπροϊόντα και απόβλητα της βιομηχανικής επεξεργασίας), στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων. Επίσης διαθέτει σειρά αποτελεσμάτων από δειγματοληψίες, αναλύσεις, μετρήσεις, βαθμολογίες, εκτιμήσεις και ένα πλούτο από ερευνητικά δεδομένα

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.