Καλλιέργεια, φροντίδες και σημασία του ζαχαρότευτλου beta vulgaris στο νομό Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Καλλιέργεια, φροντίδες και σημασία του ζαχαρότευτλου beta vulgaris στο νομό Φλώρινας

Βιολίδου, Μαργαρίτα
Χατζηγιαννίδης, Χαράλαμπος

Το ζαχαρότευτλο μαζί με το ζαχαροκάλαμο αποτελούν τις μοναδικές σπουδαίες πηγές βιομηχανικής παραγωγής κρυσταλλικής ζάχαρης. Στις μέρες μας η παγκόσμια παραγωγή ζάχαρης ξεπέρασε τους 110 εκατομμύρια tn, από τους οποί-ους το 63% προέρχεται από το ζαχαροκάλαμο και το υπόλοιπο 37% από τα ζαχαρότευτλα. Το ζαχαρότευτλο καλλιεργείται στην εύκρατη ζώνη, ενώ το ζαχαροκάλαμο στην τροπική και υποτροπική ζώνη. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της καλλιέργειας των ζαχαρότευτλων, ενώ δίνονται στοιχεία για την καταγω γή και ιστορία τους, τα βοτανικά χαρακτηριστικά, τις οικολογικές απαιτήσεις, την καλλιεργητική τεχνική, τις απαραίτητες φροντίδες για την παραγωγή των προϊόντων του φυτού, τα προϊόντα της καλλιέργειας, την οικονομική σημασία του φυτού για την Ελλάδα και το Ν. Φλώρινας, τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή της ν έας αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το μέλλον και τις προοπτικές της καλλιέργειας ζαχαρότευτλων για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.