Επίδραση των ιδιοτήτων χαρακτηρισμού του εδάφους σε καλλιέργειες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επίδραση των ιδιοτήτων χαρακτηρισμού του εδάφους σε καλλιέργειες

Κωστάκη, Στυλιανή

Το έδαφος αντιμετωπίζεται συχνά ως μέσο και κυρίως ως μέσο στήριξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το έδαφος όμως είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό: είναι ένα δυναμικό, ζωντανό σύστημα που περιλαμβάνει ένα δίκτυο από ανόργανες και οργανικές παραμέτρους. Παρόλο που η βραδεία πορεία σχηματισμού του μας το παρουσιάζει ως μη ανανεώσιμο πόρο. Η δημιουργία εδάφους είναι αποτέλεσμα επίδρασης του ανάγλυφου, του κλίματος, της βλάστησης, των μικροοργανισμών του εδάφους και του χρόνου στα πετρώματα και στα μητρικά υλικά. Έτσι η διαφοροποίηση ενός από τους προηγούμενους παράγοντες μπορεί να μεταβάλλει την πορεία σχηματισμού του εδάφους. Τα εδάφη του ελληνικού χώρου γενικά και ειδικότερα το έδαφος του νομού Φλώρινας στο οποίο θα αναφέρεται η περαιτέρω εργασία, λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της περιοχής, της μακρόχρονης καλλιέργειάς τους και των γεωργικών πρακτικών που ακολουθούνται, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαχείριση τους προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα τους ή στα ήδη υποβαθμισμένα να αποκατασταθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Εδαφολογία
Έδαφος - Σύνθεση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.