Επιλογή καλλιέργειας βάση μικροστοιχείων-ιχνοστοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιλογή καλλιέργειας βάση μικροστοιχείων-ιχνοστοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος

Παππάς, Στυλιανός
Κωστόπουλος, Χρήστος

Το έδαφος αντιμετωπίζεται συχνά ως μέσο στήριξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το έδαφος όμως είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό: είναι ένα δυναμικό, ζωντανό σύστημα που περιλαμβάνει ένα δίκτυο από ανόργανες και οργανικές παραμέτρους. Η βραδεία πορεία σχηματισμού του μας το παρουσιάζει ως μη ανανεώσιμο πόρο. Τα εδάφη, γενικά, λόγω του κλίματος της περιοχής, της μακρόχρονης καλλιέργειας τους και των γεωργικών πρακτικών που ακολουθούνται, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαχείριση τους προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα τους ή στα ήδη υποβαθμισμένα να αποκατασταθεί. Ο κίνδυνος υποβάθμισης των εδαφών δεν οφείλεται μόνο στα ενδογενή χαρακτηριστικά της περιοχής και στις φυσικές διεργασίες που γίνονται σ’ αυτά. Αλλά και ο παράγων άνθρωπος και ειδικά οι γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιεί έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Μιας και η ικανότητα των καλλιεργούμενων εδαφών να παρέχουν θρεπτικά στοιχεία και να καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών δεν είναι απεριόριστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εδαφολογία
Έδαφος - Σύνθεση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.