Συγκριτική μελέτη συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας της μηδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Συγκριτική μελέτη συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας της μηδικής

Μπούρδα, Παναγιώτα

Οι εντατικές μορφές άσκησης της γεωργίας (συμβατική γεωργία) παρά τα πολλά πλεονεκτήματα, με σημαντικότερο τη μεγάλη αύξηση της αποδόσεις των καλλιεργειών, ενοχοποιούνται από την δεκαετία 1980 και ιδίως του 1990 για ζημιογόνες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα άμεσα σε αυτό περιλαμβανόμενο ανθρωπογενές περιβάλλον όπως: Η δραστική μείωση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας και πανίδας κ.α. Η ρύπανση του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα Η επιβάρυνση με χημικά υπολλείματα των γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων κ.α. Η εξαφάνιση του φυσικού αγροτικού τοπίου. Εξαιτίας των παραπάνων επιπτώσεων ξεκίνησαν προσπάθειες από αναπτυγμένες χώρες για αναζήτηση μοντέλων ανάπτυξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας με σεβασμό στα αειφορικά στοιχεία του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογική κτηνοτροφία
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.