Η καλλιέργεια της ελιάς στο νομό Χαλκιδικής

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Η καλλιέργεια της ελιάς στο νομό Χαλκιδικής

Σαμαράς, Χρυσοβαλάντης

Η σημασία της καλλιέργειας της ελιάς στη γεωργία και στην παγκόσμια οικονομία συνάγεται από την ευρεία εξάπλωση του προϊόντος αλλά και την μεγάλη παραγωγή. Στη χώρα μας η ελιά κατέχει υψηλή θέση στις καρδιές μας, κυρίως λόγο της μεσογειακής διατροφής πού δεν γίνεται να μην περιλαμβάνει την ελιά ή το λάδι της. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της πατρίδας μας προσφέρονται για την παραγωγή εκλεκτών ελαιοκομικών προϊόντων πού μάλιστα αποδίδουν υψηλό ακαθάριστο εισόδημα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγραφούν οι καλλιεργητικές τεχνικές πού εφαρμόζονται στην περιοχή τόσο από άποψη φροντίδας όσο και αντιμετώπισης, καθώς και ο τρόπος καλλιέργειας του δέντρου της ελιάς στο νομό Χαλκιδικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Ελλάδα
Ελιά - Ασθένειες και παράσιτα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.