Ασθένειες ροδάκινων στο νομό Πέλλας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Ασθένειες ροδάκινων στο νομό Πέλλας

Στουγιαννίδης, Πέτρος

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς αποτελεί μια από της κυριότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα. Κατά την παραγωγή των ροδακινιών εμφανίζονται σημαντικές απώλειες που οφείλονται στις ασθένειες και στους εχθρούς της ροδακινιάς. Οι απώλειες αυτές, που προκαλούνται από την μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας έχουν ως συνέπεια την μείωση του εισοδήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη για τους παραγωγούς η προστασία των καλλιεργειών έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες στο ελάχιστο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.