Οι κυριότεροι εχθροί της βερικοκιάς στο Νομό Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οι κυριότεροι εχθροί της βερικοκιάς στο Νομό Πιερίας

Δημητριάδου, Ευθαλία

Η προστασία των καλλιεργειών και των προϊόντων από τις προσβολές των εχθρών έχει μεγάλη σημασία. Δεν αρκεί να είναι απλώς αποτελεσματική, πρέπει να είναι και οικονομική. Παράλληλα δεν θα πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Εκτός των προβλημάτων οι καλλιέργειες παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, με την δημιουργία βιομηχανιών , θέσεων εργασίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του γεωργικού πληθυσμού και κατά επέκταση του κράτους. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της βερικοκιάς. Για την κάλυψη αυτού του στόχου η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος (Γενικό) περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την μορφολογία, τις καλλιεργητικές φροντίδες, τις ποικιλίες, τη συγκομιδή και την χρησιμότητα της βερικοκιάς, το έδαφος, το κλίμα και τις περιοχές καλλιέργειας του Νομού Πιερίας. Το δεύτερο (Ειδικό) αναφέρεται στους ζωικούς εχθρούς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της βερικοκιάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.