Αξιολόγηση της σωματιδιακής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους του ΤΕΙ της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση της σωματιδιακής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους του ΤΕΙ της Κοζάνης

Πρόιου, Δήμητρα-Αποστολία

Οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις των σωματιδίων (PM10, PM2.5 και PM1) προσδιορίστηκαν στις πέντε θέσεις δειγματοληψίας (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Γραμματεία Προέδρου, Κυλικείο, Κέντρο εξυπηρέτησης σπουδαστών, Κεντρικός Διάδρομος του ΤΕΙ). Οι τιμές που καταγράφηκαν στον κεντρικό διάδρομο του ΤΕΙ ήταν υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες που προσδιορίστηκαν στις άλλες τέσσερις. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι η διέλευση των φοιτητών είναι μεγάλη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον κεντρικό διάδρομο του ΤΕΙ και στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης οι μέσες τιμές περιόδου (27 και 11 ώρες αντίστοιχα) υπερέβαιναν το θεσμοθετημένο ημερήσιο όριο των 50 μg/m3 για τα PM10 ( 90 και 56 μg/m3 αντίστοιχα). Ενώ, στην Γραμματεία του Προέδρου, στο Κυλικείο και στο Κέντρο εξυπηρέτησης σπουδαστών δεν καταγράφηκε καμία υπέρβαση του ορίου (20, 36 και 33 μg/m3 αντίστοιχα).

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.