Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στη μικρή περιμετρική Πατρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στη μικρή περιμετρική Πατρών

Πράππα, Δήμητρα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες στο οδικό έργο της Μικρής Περιμετρικής Πατρών, δίνοντας έμφαση στις δοκιμές γεωτεχνικής απευθείας διάτμησης. Το έργο κατασκευάζεται υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι μελέτες που συνοδεύουν την κατασκευή του έργου ξεκίνησαν το 1989 και συνεχίζονται έως και την αποπεράτωσή του και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τους τεχνικούς κανονισμούς της χώρας για τα οδικά έργα. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η γεωτεχνική διερεύνηση των σχηματισμών της περιοχής που εστιάζονται οι εργασίες κατασκευής, η αποτύπωση τυχόν αστοχιών που οφείλονται τόσο σε κατασκευαστικά αίτια, όσο και στην ίδια γεωτεχνική συμπεριφορά των νεογενών σχηματισμών. Η γεωτεχνική συμπεριφορά των σχηματισμών μελετήθηκε τόσο με υπαίθρια παρατήρηση, αλλά κυρίως με την εφαρμογή σε κατάλληλα δοκίμια δοκιμών διάτμησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.