Αναζήτηση χαλαζιακών κοιτασμάτων και άμμων στο Νομό Έβρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αναζήτηση χαλαζιακών κοιτασμάτων και άμμων στο Νομό Έβρου

Χατζηγεωργίου, Ιωάννα

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται συγκεκριμένες μέθοδοι για την εύρεση χαλαζιακών κοιτασμάτων και άμμων στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή Ν. Έβρου. Γίνεται αναφορά των γεωλογικών στοιχείων του ευρύτερου Ελληνικού χώρου αλλά και ειδικότερα της υπό μελέτη περιοχής. Γίνεται καταγραφή των κύριων χρήσεων του χαλαζία και της χαλαζιακής άμμου. Επίσης, παρατίθενται πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία όσον αφορά το χαλαζία. Αναφέρονται αναλυτικά οι μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων, τα στάδια της γεωλογικής αναζήτησης και αναγνώρισης γενικότερα και ειδικότερα όσον αφορά τον χαλαζία. Περιγράφονται οι εμφανίσεις χαλαζιακών κοιτασμάτων και άμμων στο Νομό Έβρου καθώς και οι κοιτασματολογικές αναγνωρίσεις και δειγματοληψίες περιοχών όπου πραγματοποιήθηκαν μελέτες από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.