Πετρέλαιο: διύλιση και προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πετρέλαιο: διύλιση και προϊόντα

Παπαστάθη, Κυριακή

Τα συμβατικά καύσιμα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται: 1. Στερεά καύσιμα, που περιλαμβάνουν συμβατικά καύσιμα σε στερεή κατάσταση, όπως ξύλο και κατηγορίες ανθράκων. 2. Αέρια καύσιμα, που περιλαμβάνουν καύσιμα αέριας κατάστασης. Εδώ ανήκουν το φυσικό αέριο, τα αέρια που παράγονται από την αναβάθμιση στερεών καυσίμων, τα συνθετικά αέρια πόλης και τα υγραέρια. 3. Υγρά καύσιμα, που περιλαμβάνουν καύσιμα υγρής μορφής, δηλαδή υγρά προϊόντα, που προέρχονται από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου, καθώς και υγρά προϊόντα, που λαμβάνονται από αναβάθμιση στερεών καυσίμων ή από πισσοσχιστόλιθους και πετρελαιοάμμους. Ειδικότερα η τεχνολογία πετρελαίου περιλαμβάνει τέσσερις κλάδους: Εξερεύνηση για το πετρέλαιο και παραγωγή του φυσικού πετρελαίου. Μεταφορά του φυσικού πετρελαίου από την πετρελαιοπηγή στο διυλιστήριο. Διύλιση του φυσικού πετρελαίου και παραγωγή των προϊόντων. Διανομή των προϊόντων πετρελαίου απ’ το διυλιστήριο στον καταναλωτή Η τεχνολογία του πετρελαίου όμως, εκτός από τους παραπάνω τέσσερις κλάδους περιλαμβάνει και τις ιδιότητες, χρήσεις και εφαρμογές των προϊόντων του πετρελαίου, ενώ θα εξεταστούν ακόμα οι φυσικές και χημικές ιδιότητές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.