Μελέτη και βελτιστοποίηση εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας ιχθυηρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη και βελτιστοποίηση εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας ιχθυηρών

Τζέλιος, Δημήτριος

Η ̟παρούσα μελέτη αφορά τη καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Προ-επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ιχθυηρών. Παρατέθηκε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών. Εισαγωγή στις βαθμίδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, των διεργασιών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Στο τεχνικό μέρος, δειγματοληψίες π̟ραγµατο̟ποιήθηκαν ανά διεργασία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των εφτά ̟πρώτων µμηνών του έτους 2008, για ανάλυση των φυσικοχημικών – θρεπτικών στοιχείων του αποβλήτου. Τα κύρια φυσικοχημικά στοιχεία ̟ου εξετάστηκαν ήταν η αγωγιμότητα, το pH, το COD και το BOD. Το COD, BOD, έδειξαν εποχιακές διακυμάνσεις ενώ η θερμοκρασία ̟περιβάλλοντος αυξανόταν καθώς µ̟παίναµε στους θερινούς µήνες. Πραγματοποιήθηκε επαλήθευση της υφιστάμενης εγκατάστασης όσον αφορά τα φορτία, τους όγκους των δεξαμενών αλλά και τον χρόνο παραμονής των υγρών αποβλήτων και σχεδιάστηκε µια πρόταση βελτιστοποίησης της εγκατάστασης και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.