Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Νοσοκομειακά απόβλητα

Μπίλλη, Βασιλική

Σύμφωνα με την Εenvironmental Protection Agency (ΕΡΑ) Νοσοκομειακά απορρίμματα είναι τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάγνωση, επεξεργασία, θεραπεία και την ανοσοποίηση ανθρώπων, ζώων, καθώς επίσης και κατά τις ερευνητικές δραστηριότητες για την παραγωγή ή δοκιμή φαρμάκων. Ως Ιατρικά απόβλητα νοούνται απόβλητα που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: Α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) Β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ)Β1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) Β2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) Β3) Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) Γ)Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ)

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομειακά απόβλητα - Διαχείριση
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.