Αξιολόγηση καταλυτικών συστημάτων στην αντίδραση αναμόρφωσης του βιοαερίου για παραγωγή υδρογόνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση καταλυτικών συστημάτων στην αντίδραση αναμόρφωσης του βιοαερίου για παραγωγή υδρογόνου

Ζωπίδου, Άννα

Το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως καύσιμο στις μεταφορές τις επόμενες δεκαετίες. Η παραγωγή του υδρογόνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως είναι το βιοαέριο σε καταλυτικά συστήματα, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η καταλυτική αντίδραση αναμόρφωσης καθαρού μοντέλου βιοαερίου με καταλύτη 5% Ni/Al2ο3 οποίος παρασκευάστηκε με τη μέθοδο του ξηρού εμποτισμού (dry impregnation). Το θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο μελετήθηκε η αντίδραση αναμόρφωσης ήταν από 620C έως 790C. Πειράματα σταθερότητας του καταλύτη πραγματοποιήθηκαν για χρόνο 50 ωρών. Τέλος για την ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης αναμόρφωσης του βιοαερίου χρησιμοποιήθηκε αέριος χρωματογράφος με TCD και FID ανιχνευτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοαέριο
Υδρογόνο ως καύσιμη ύλη - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.