Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Κουβέλης, Αθανάσιος
Γούσιας, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμο Πτολεμαΐδας. Αρχικά αναφέρεται η περιοχή που βρίσκεται το εργοστάσιο καθώς και η έκταση του. Στην συνέχεια περιγράφεται το περιβάλλον και ορισμένες πηγές ρύπανσης. Έπειτα παρουσιάζονται οι διάφορες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις που απορρέουν από την λειτουργία του εργοστασίου. Στο τέλος εκτιμώνται και αξιολογούνται κατάλληλα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ προτείνονται μέτρα αντιμετώπισής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.