Μελέτη biodiesel μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR-1H

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη biodiesel μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR-1H

Κέμου, Αγγελική

Στην παρούσα εργασία, διερευνήθηκε η χρησιμότητα της μεθόδου του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1H NMR) για την ποσοτικοποίηση κάθε μεθυλικού biodiesel στο μείγμα με διάφορα καύσιμα diesel. Για αυτό, επιλέχτηκαν δύο δείγματα biodiesel (από σόγια και καστορέλαιο) και τρία diesel καύσιμα για την προετοιμασία biodiesel -μειγμάτων με πετρέλαιο diesel σε 0,5- 30% (o/o) εύρος της συγκέντρωσης. Αυτά τα δείγματα αναλύθηκαν μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και οι σχέσεις των ολοκληρωμάτων μεταξύ των κορυφών στο 3,30 με 0,42 (Ι1) και 3,65 έως 3,55 ppm (Ι2), καθώς και τις κορυφές στο 8,80 - 6,50 (I3) και 3,65 έως 3,55 ppm (Ι2) επιλέχθηκαν για τη μέτρηση ποσοτικοποίησης. Αναλύθηκαν επίσης biodiesel – diesel εμπορικά δείγματα με γνωστές συγκεντρώσεις και Β2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποσοτικοποίηση του biodiesel στο diesel δεν επηρεάζεται ούτε από biodiesel ή diesel τύπους. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο σχέσεις (I1/I2 και I3/I2) ήταν κατάλληλα για τέτοιες αποφάσεις. Ωστόσο, I1/I2 σχέση φάνηκε να είναι πιο ακριβής για τον προσδιορισμό μεγαλύτερων συγκεντρώσεων biodiesel, δεδομένου ότι, σε αυτό το πείραμα, η I3/I2 σχέση θα μπορούσε να αποκτηθεί μόνο σε συγκέντρωση που κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 30,0%. Τέλος, η τεχνική πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1H NMR) είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό του επιπέδου ανάμειξης των biodiesel μειγμάτων με τα ορυκτά diesel, που επιτρέπουν τον ποσοτικό προσδιορισμό, σε ένα ευρύ φάσμα, από κάθε biodiesel μεθυλίου σε διαφορετικές πηγές του πετρελαίου diesel.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.