Βιώσιμες κατασκευές. Ενεργειακά κτίρια: υλικά που βοηθούν στην εξοικονόμηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας = Manufactures. Energy buildings: Materially that helping in the saving and reduction in the consumption of energy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Βιώσιμες κατασκευές. Ενεργειακά κτίρια: υλικά που βοηθούν στην εξοικονόμηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας = Manufactures. Energy buildings: Materially that helping in the saving and reduction in the consumption of energy

Αγγέλου, Επαμεινώνδας
Γκώνια, Βαρβάρα

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με θέμα τα ενεργειακά κτίρια προσπαθήσαμε να κινηθούμε σε δυο άξονες, αρχικά στις βιώσιμες κατασκευές στο σκοπό τους, την σημασία τους και την ανάπτυξη τους και ως δεύτερο άξονα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συγκεκριμένα κτίρια και είναι συνυφασμένα με την εξοικονόμηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στον πρώτο άξονα θα δούμε κατηγορίες σχετικά με τα πράσινα κτίρια όπως είναι η βιωσιμότητα τους, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά θέματα γύρω από τα κτίρια αυτά, η χρήση πόρων, πεδία εφαρμογών των βιώσιμων κατασκευών και γενικότερα τα προνόμια των ενεργειακών κτιρίων. Θα δούμε επίσης και διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα, ανασταλτικούς παράγοντες και μειονεκτήματα των πρασίνων κτιρίων. Μεγάλο μέρος αυτού του άξονα αποτελεί και η συστηματική προσέγγιση για την βιωσιμότητα των κατασκευών. Στο δεύτερο άξονα βλέπουμε την σχέση της ενέργειας με τα κτίρια, και κάποια από τα υλικά και τους τομείς που χρησιμοποιούνται σε ενεργειακά κτίρια αλλά και που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα συμβατικό σπίτι για να το μετατρέψουμε σε εν δύναμη ενεργειακό. Ενδεικτικά οι τομείς που ασχοληθήκαμε εμείς στην παρούσα εργασία είναι η θερμομόνωση, η εναλλακτική θέρμανση, η οικολογική αρχιτεκτονική (φυσικός φωτισμός, οικολογικά χρώματα και δάπεδα κλπ), οι πράσινες στέγες και γενικότερα στην οικολογική δόμηση. Εκτενής αναφορά έγινε στα ενεργειακά δομικά υλικά κυρίως τοιχοποιίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δομικά υλικά
Βιώσιμη ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.