Αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού του ποταμού Σουλού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού του ποταμού Σουλού

Ροδίτη, Λητώ-Ασπασία
Δουμαράπη, Κωνσταντίνα

Η ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη χρήση των υδάτινων πόρων, οδηγεί σχεδόν πάντα στην εξάντληση, στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και τελικά στην καταστροφή του. Το γλυκό νερό του πλανήτη είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού νερού (2.6 %) και από αυτό ένα μικρότερο κλάσμα είναι διαθέσιμο στους οργανισμούς. Παρακάτω αναφερόμαστε αναλυτικά σε φυσικοχημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα που πάρθηκαν από τον ποταμό Σουλού ο οποίος βρίσκεται στον νομό Κοζάνης και καταλήγει στην λίμνη Βεγορίτιδα .Το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού ανήκει στην Πτολεμαϊδα. Μέχρι το 1915 θεωρείτο νεκρό ποτάμι.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Περιβάλλον, Προστασία του
Χημικές διεργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.