Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων

Παυλίδου, Ελένη
Μπούρδου, Δήμητρα

Ιατρικά απόβλητα, νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα απόβλητα κουζίνας, εστιατορίων και γραφείων, είναι ουσιαστικά τα απόβλητα που προκύπτουν από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους, αλλά και τα απόβλητα που προκύπτουν από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα. Τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1)Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) 2)Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) i)Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΊΑ-ΜΧ) ii)Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσματικό και Τοξικό Χαρακτήρα (ΕΙΑ -ΜΤΧ) iii)Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) 3)Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ)

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομειακά απόβλητα - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.