Μελέτη διασταλλαζόντων απορριμμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη διασταλλαζόντων απορριμμάτων

Γκέμας, Θεόφιλος
Πάσχος, Γεώργιος

Τα στραγγίσματα των Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση των αποβλήτων. Για αιώνες, η διάθεση στο έδαφος, αποτελούσε μία κοινή λύση για τη διάθεση όλων των ειδών αποβλήτων. Ήταν γενικά αποδεκτό ότι τα παραγόμενα στραγγίσματα καθαρίζονταν από το χώμα και από τα υπόγεια ύδατα και επομένως η μόλυνση αυτών των υδάτων ουσιαστικά δεν αποτελούσε πρόβλημα. Από τότε έχουν γίνει πολλές έρευνες τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι οι Χ.Υ.Τ.Α. στην πραγματικότητα μολύνουν τα ύδατα του εδάφους. Εξ’ ορισμού τα στραγγίσματα (leachate) είναι το προϊόν της διήθησης του μέσου, της συμπίεσης και της αποσύνθεσης των αποβλήτων και αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον με πολλαπλούς τρόπους. Για την εύρεση των λύσεων πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητό το τι είναι τα στραγγίσματα από Χ.Υ.Τ.Α. και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με την πάροδο των ετών, οι επιστήμονες έχουν εφεύρει διάφορους τρόπους, να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αυτό, στο να προκαλέσει καταστροφές στο περιβάλλον, ο πιο σημαντικός από τους οποίους είναι η δημιουργία των επενδυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.