Αστικά (υγρά) απόβλητα Δήμου Λάρισας. Επεξεργασία και απόδοση αυτών για χρήση στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αστικά (υγρά) απόβλητα Δήμου Λάρισας. Επεξεργασία και απόδοση αυτών για χρήση στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων

Γελατζής, Χρήστος

Η πτυχιακή εργασία αφορά τα αστικά υγρά απόβλητα στον δήμο Λάρισας, τη μελέτη και ανάλυση των σταδίων επεξεργασίας τους και τη διάθεση τους για χρήση στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η μόλυνση του νερού, ένα σημαντικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα, είναι το σύνολο των δυσμενών επιπτώσεων που παρατηρούνται σε μεγάλες μάζες νερού, όπως λίμνες, ποτάμια, ωκεανούς, υπόγεια ύδατα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Με τον όρο «Ποιότητα νερού» προσδιορίζουμε τα φυσικά, χημικά και βιολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε δείγμα νερού και σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια των οικοσυστημάτων, όπως και την δυνατότητα του νερού να χρησιμοποιείται ως πόσιμο. Τροποποίηση και υποβάθμιση της ποιότητας των νερών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λυμάτων. Επεξεργασία λυμάτων είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των ρυπαντών από τα νερά, η οποία επιτυγχάνεται με μια σειρά διαδικασιών που περιλαμβάνουν φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες. Η επεξεργασία μπορεί να διεξάγεται είτε άμεσα, κοντά στη πηγή δημιουργίας τους, είτε μετά από συλλογή και μεταφορά τους σε μεγάλες μονάδες επεξεργασίας μέσω ενός συστήματος αντλιών και αγωγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Γεωργικά προϊόντα
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.